maanantai 2. tammikuuta 2012

Demos ja kratos partiossa


Alkuehdot ja mallit

Demoksen edustajat ovat peruskirjan määritelmän “Partiossa edistetään nuorten osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla.” mukaisesti samoajat, vaeltajat ja aikuiset eli jäsenemme 15-vuotiaista alkaen. Jäsenkokousdelegaation osalta huomioidaan vain oman piirin jäsenet.

Kratoksen kohteena ovat tärkeimmät päätöksentekoelimet ja päätöksenteon kolme vaihetta: valmistelu, päättäminen ja toimenpano. Vaiheiden maksimipistemäärät osoittavat niiden välisen tärkeysjärjestyksen. Tasot ovat riippuvaisia alemmista tasoista, eli esim. keskustelu päätöksestä on järjetöntä, jos päätöksen olemassa olosta ei tiedetä.

Valmistelu
ei tiedä 0p
tietää 1p
voi seurata 3p
voi keskustella 4p
voi osallistua          5p

Päättäminen
ei tiedä 0p
tietää 1p
voi seurata 3p
voi keskustella 5p
päätöksentekijän toimintaa voi seurata 7p
päätöksentekijän erottaminen (käytännössä) mahdollista kesken kauden 8p
voi osallistua           10p

Toimeenpano
ei tiedä 0p
tietää 1p
voi seurata 3p

Tulokset

Jäsenkokousdelegaatio, 2,5 pistettä, 14 %
Jäsenkokousdelegaation päätösvaltaan kuuluvat asiat ovat piirin kokousten kautta pääosan jäsenistöä tiedossa. Päätöksenteon valmistelua ei kuitenkaan voi seurata, joten siitä ei voi käydä keskustelua eivätkä delegaation ulkopuoliset pääse osallistumaan valmisteluihin. 1p.

Jäsenkokousdelegaatioiden päätökset tapahtuvat käytännössä suljetuissa umpioissa, joillain piireillä on jotain viestintää päätöksenteosta kokouksen aikana. 0,5p.

Jäsenkokousdelegaatioiden päätösten toimeenpanoa voi joidenkin asioiden, kuten ponsien, aloitteiden ja muutosehdotusten, suhteen seurata kokouksen jälkeen kokoustiedotteista ja pöytäkirjasta. Henkilöäänestyspäätöksiä ei voi seurata. 1p.

Partioneuvosto, 1,5 pistettä, 8 %
Partioneuvoston kokouksiin valmisteltavista asioista ei jäsenistölle ole mitään järkevää ja suoraa näkyvyyttä. 0p.

Päättäminen tapahtuu umpiossa ja esim. twiittaamistakin on pyritty erikseen estämään. 0,5p.

Toimeenpanosta saa joitain tietoja kokouspöytäkirjasta ja epämuodollisesta kokoustiedotteesta. 1p.

Partiohallitus, 0 pistettä, 0 %
Partiohallituksen toiminta on lähes kokonaan jäsenistölle näkymätöntä eli 0p. kaikista osioista.

Johtopäätöksiä

Demokratia on piilossa edustuksellisen (epä)demokratian ketjujen takana ja byrokratia, läpinäkymättömyys sekä harvainvalta kukoistavat. Jäsenistö ei voi vaikuttaa yhteisiin asioihin tai seurata niitä eikä siksi jaa yhteisiä tavoitteita. Propagandalla eli onnistuneella viestinnällä asiaa voidaan parantaa vain hitunen.

Peruskirjan teorian mukaan nuoret osallistuvat päätöksentekoon kaikilla tasoilla, käytännössä tämä ei toteudu. Vaikka esim. partioneuvostossa olisi muutama nuoren kriteerit (+20 v. !) täyttävä edustaja eivät he tarjoa +15 v. nuorisollemme yhtään sen parempaa demokraattista vaikutusmahdollisuutta - ennemminkin he ovat prinssi- ja prinsessakermakuorrutuksena partioaikuisten nuorille tarjoamassa vedätysmarenkiunelmassa.

(c) Matteus Pentti


Jos emme onnistu nuorten osallistumisessa päätöksentekoon edes omassa järjestössämme kuinka voimme kuvitella voivamme kasvattaa nuoria toimimaan aktiivisina ja rakentavina yhteiskunnan jäseninä?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti